ceniorphone_logo_vaaka_pos

Integritetspolicy

 

CeniorPhone Oy värdesätter sina kunders integritet och har åtagit sig att skydda och respektera din integritet och följa EU:s dataskyddsförordningar och integritetslagar. Denna integritetspolicy gäller all personlig information som samlas in i samband med våra tjänster på CeniorPhone på www.ceniorphone.com

 

I denna integritetspolicy avser ”personlig information” information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

Denna integritetspolicy förklarar hur vi skyddar din integritet och den personliga information vi behandlar om dig och förklarar de principer enligt vilka vi samlar in data och de syften som vi använder dem för, samt användningen av cookies.

 

Genom att besöka webbplatsen eller avslöja din personliga information till oss förstår och samtycker du till att samla in, använda, bearbeta, överföra och avslöja dina data över hela världen enligt denna sekretesspolicy.Insamling av personlig information

 

Vi samlar inte in någon känslig personlig information, den enda information som personen själv tillhandahåller:

 

• Identifiering: namn, företag

• Kontaktuppgifter: gatuadress, postnummer, postkontor, e-postadress, telefonnummer

 

Viss teknisk information kan samlas in automatiskt som en del av vår webbplats eller andra informationskanaler, vilket exemplifieras av nyhetsbrevet. Sådan information inkluderar din IP-adress, tider för användning, sidor och länkar du besöker, innehåll du visar, information om dina enheter och annan teknisk information som din webbläsare tillhandahåller oss eller som på annat sätt kan samlas in i samband med våra tjänster.

 

Vi kan använda cookies i samband med våra tjänster och samla in personlig information. Cookies är små filer, vanligtvis bokstäver och siffror, som automatiskt lagras på din enhets hårddisk när en användare besöker vissa sidor i nätverket. Cookies kan användas för att upprätthålla status för sessioner och för att hjälpa till att identifiera användarens personliga preferenser i onlinetjänsten. Om du inte vill ta emot cookies eller inte vill bli meddelad när de är installerade på din dator kan du göra nödvändiga ändringar i din webbläsarinställningar.

 

Syftet med personuppgifter

 

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

stöd för företagsmäklartjänster, nyhetsbrev och dina förfrågningar;

vid behov tillhandahålla åtkomst till begränsade delar av appen;

Meddelande om produktuppdateringar, uppdaterad information och andra CeniorPhone-tjänster; tillhandahålla, granska, analysera, utveckla, hantera och säkra våra tjänster; kundrelationshantering, värdskap, analys och utveckling; marknadsundersökningar och elektronisk direktmarknadsföring enligt tillämpliga lagar; skydda våra rättigheter och/eller egendom och förhindra och utreda bedrägeri och annat missbruk; och efterlevnad av eventuella juridiska och/eller brottsbekämpande krav eller andra civilrättsliga eller straffrättsliga krav.

 

Uppgifterna behandlas i samband med kundförhållandet mellan kunden och CeniorPhone och tjänster baserat på kundens separata uttryckliga samtycke eller juridiska skyldigheter.

 

Mottagare av personuppgifter / Överföring av personuppgifter

 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part som agerar som underleverantörer när vi behandlar uppgifterna. Sådana underleverantörer behandlar informationen för vår räkning.

Inga personuppgifter överförs utanför EU, även när tredje part används som underleverantör.Rätt att återkalla ditt samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. All elektronisk direktmarknadsföringskommunikation du får från oss, såsom e-postmeddelanden, kommer att tillåta dig att välja bort vår kommunikation i framtiden. Om du vill återkalla ditt samtycke eller avregistrera dig från vårt nyhetsbrev, vänligen kontakta oss med kontaktuppgifterna nedan.

 

säkerhet

Alla personuppgifter är skyddade mot obehörig åtkomst och oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, avslöjande, överföring eller annan olaglig behandling.

 

När vi behandlar personuppgifter utför vi obehörig åtkomst till dina uppgifter, oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller manipulering av dina uppgifter.

 

Vi följer god dataskyddspraxis vid behandling av personuppgifter och tekniska lösningar.

All tillgång till personlig information kontrolleras enligt god sed.

 

Kontrollantens kontaktuppgifter

Registrar är Easy Phone App Finland Oy i Finland. Skicka ett e-postmeddelande till olli@ceniorphone.com eller +358451304001 för att kontakta vår integritetsombud.